Tajemná řeč duše

Naše sedmileté životní cykly

Není to tak dlouho co minuly moje narozeniny a já přemýšlím o ukončení sedmiletého cyklu. Zároveň však přemítám o začátku nového sedmiletého cyklu.

Pokud nevíte co mám na mysli, pak se začtěte do následujících řádků, týká se to každého z nás.

Podle prastarých astrologických tradic se jedná o kolo života. Odvíjí se to od 12ti astrologických znamení, která se střídají vždy po 7 letech. Počátek je vždy ve znamení berana, kdy je vývoj nejintenzivnější.

Zjistila jsem –

Číslo 7 se objevuje prakticky ve všem více než bychom si vůbec uvědomovali. Máme 7 oceánů, 7 kontinentů, 7 krčních obratlů, duha má 7 barev, zvuk má 7 tónů, existuje 7 směrů, židovská menora má 7 svící, v hlavě je 7 děr, Země byla stvořena za 7 dní (včetně dne odpočinku), krychle má 7 rozměrů (včetně vnitřního), 7 divů starověkého světa.

Sedmička je číslo úplnosti a dokonalosti (fyzické i duchovní). Velkou část svého významu odvozuje z toho, že je přímo spojeno s Božím stvořením všech věcí. Podle židovské tradice došlo ke stvoření Adama 7. října 3761 př. n. l. (neboli první den měsíce tišri, který je v hebrejském kalendáři sedmým měsícem). Slovo „stvořil“ je použito sedmkrát a popisuje Boží stvořitelské dílo (Genesis 1,1.21.27 třikrát; 2,3; 2,4). Týden má 7 dní a sedmý den připadá na sobotu.

Existuje 7 smrtelných hříchů, 7 ctností, 7 darů Ducha svatého, 7 klasických planet, 7 kopců v Istanbulu, Římě a Jeruzalémě, 7 svobodných umění, 7 je počet zápasů v play-off NHL, MLB a NBA. Číslo 7 je důležité také v hinduismu, islámu a judaismu. Každých 7 let se obnovuje každá buňka našeho těla (tedy i kosti, krev..), máme 7 čaker a 7 duchovních těl.

Tak to jen pár příkladů, kde všude můžeme najít sedmičku. A to ještě není vše!

V ekonomice je naprosto zřejmý sedmiletý cyklus. Každých 7 let jsou zaznamenány krachy na různých burzách. Detailně si to lze dohledat.

Narodila jsem se 7. dne v měsíci. A to víte, připadám si tak trochu výjimečně …a to i přesto, že jsem celé dětství slýchávala, že mám narozeniny tak „blbě“ před výplatou..ha ha ha.

Ale teď k těm cyklům, které jsou pro nás tak důležité, co se týče našeho životního vývoje.

Již od našeho narození procházíme sedmiletými cykly a každý jednotlivý cyklus má pro nás velký význam.

Všechno v životě se pohybuje v cyklech. Ať je to čas, který jsme si stanovili v této pozemské rovině, cykly v našem těle, roční cykly, cykly měsíce atd., ale velmi důležité jsou 7leté cykly v našem životě.

Pojďme se tedy na ně podívat blíže.

0 – 7 let (dle astrologie se dítě vyvíjí ve znamení Berana)
Nejdůležitější duchovní období, v němž člověk není schopen být sám. Poznává rodinu a osoby kolem sebe, poznává k jaké pozemské rodině se přidal. Ještě je napojený a má spojení s duchovním světem. Vidí světelné bytosti a může s nimi komunikovat. Kolem 7 roku života už přestává žít ve světě „fantazie“ a plně se přesouvá do pozemské reality, kde je již začleněn do systému. Zakládá se zde celý život člověka.

7 – 14 let (Býk)
V tomto období si člověk utváří svůj postoj ke světu, který staví na základech z dětství. Rozhoduje se, kým nebo čím v budoucnu bude a zakládá se zde budoucí profesní směr. Zakládá se vztah k penězům, otevírá se srdeční čakra a důležité je také správné uzemnění. Většinou už je natolik odpojený sám od sebe, že absolutně neví, jakou cestou se má vydat a kam by měly směřovat jeho kroky, aby naplňoval své poslání. Vzorem či oporou jsou rodiče, pokud tomu tak není, pak si hledá duchovního mentora. Začíná si klást první cíle.

14 – 21 let (Blíženec)
Někdy bouřlivé období, kdy člověk cítí, že se musí „najít“. Někdy má pocit, že sem nepatří. Snaží se napodobovat své vzory a zapomíná být sám sebou. Chce se vymezit a kolikrát se staví i proti rodičům, světu a hledá svou pravdu. Je to opět velmi důležité období, kde se už mohou objevovat důležité karmické úkoly a lekce. Fáze velice intenzivního životního studia.

21 – 28 let (Rak)
Doba, kdy už začíná přicházet klidnější a vyrovnanější období. Člověk se rozhoduje, jak by chtěl žít, kde a s kým. Utváří si jasnější obraz o své budoucnosti. Předešlé chyby a přešlapy by měly vést k získávání moudrosti a zkušeností. Mělo by probíhat hlubší napojování na duši.

28 – 35 let (Lev)
Aktivní období, kdy nastává nová fáze života, tady se člověk potká s důsledky minulých činů a rozhodnutí. Jelikož až do tohoto období jsme všichni automaticky napojení na Zdroj a vyšší vedení, na konci tohoto období a na začátku dalšího nastává významná změna. V tomto zásadním období totiž dochází k odpojení od Zdroje a znovu získá spojení jen ten člověk, který svou duši vyživoval a duchovně poroste dál. Pokud se totiž člověk duchovně „zanedbával“ a žije pouze ve hmotě, nevyživuje tedy svou duši, znamená to, že duše právě v tomto období začíná pomalu umírat. Opětovné napojování je pak velmi těžké a chce to opravdu hodně práce se sebou samým.

Pokud v předchozím období nemohl člověk být sám sebou, začínají problémy v práci, ve vztahu, s rodiči, v komunikaci, ve společnosti. Většina lidí v tomto období činí zásadní rozhodnutí. Nejčastěji se rozhodnou pro studium anebo pro svazek manželský, kde budou s největší pravděpodobností přehrávat vztahový vzorec převzatý od svých rodičů. Stane se, že v tomto utrápeném vztahu zůstanou lidé po celý svůj život, což svědčí pouze o tom, že duše již dávno rezignovala, čili již vyhasla. V této době většina lidí žije karmické vztahy, ne vztahy založené na skutečné lásce.

Já osobně tohle období považuji za ohromně důležité. Jsme již dospělí a plně zodpovědní za svůj život, tudíž je jen na nás, jak se rozhodneme.

Je to období, kdy jsme v ohnivém znamení byli naspoledy při narození a následujích 7 let. Nyní nastává doba, kdy se opět ocitáme v ohnivém znamení a máme možnost naplno rozvinout svůj potenciál, uvědomit si své dary, talenty a vyjít s nimi na světlo. Jsme na vrcholu sil, tvoření a experimentování s tím, k čemu jsme skutečně předurčeni. Jak lépe pochopit tělo i duši můžete také prozkoumat <<ZDARMA v mém eBooku Poznej tajemnou řeč těla a duše<<

35 – 42 let (Panna)
Věk, kdy jsme ješte mladí. Člověk už je naplno vtělený a má ujasněno co tady dělá. Nastává čas nápravy chyb z minulosti. Často přichází radikální změna v podobě rozvodu, změny zaměstnání, plnění si svých snů. Člověk, který je napojený na Zdroj čili vyšší vedení a duchovně na sobě pracuje, si je velmi dobře vědom kam mají směřovat jeho kroky. Stanovuje si nové cíle, učí se pracovat se svou realitou a měnit ji.

V této fázi se urovnávají vztahy s rodiči, které se pokazily v předešlých letech. Člověk si je plně vědom důležitosti bytí, chápe zákonistosti a principy. Pokud ovšem na sobě člověk nijak duchovně nepracoval ani do této fáze, většinou je již vyhořelý, utrápený okolnostmi svého života odkud nevidí cestu ven. Většinou za vše viní ostatní, je neaktivní a duše umrtvená.

42 – 49 let (Váhy)
Období zralosti a dospělosti. Překlápíme se do druhé poloviny života. Soustředění se na pochopení světa a smysl života. Zvědomování si nastavených programů z dětství, vlastní přijetí či nepřijetí, vztah k sobě, intenzivní práce s vnitřním dítětem. Pokud se člověku podařilo vyřešit své problémy do 42 let, tak nyní využívá svůj potenciál naplno, v lásce, v práci nebo v duchovní sféře. Probuzený člověk v této fázi má již ukončený karmický vztah, který byl většinou bolestný.

Je to fáze života, kdy člověk může hodně vytěžit, pokud splnil předchozí úkoly a nenabalil si na sebe další zbytečnou karmickou zátěž. Je to období, kdy může plně prožít lásku, přijmout ji a rozvinout do nevídaných rozměrů. Období vyrovnání a rovnováhy. Nebojí se prosadit, akční období, věří ve své schopnosti a umí je nabídnout.

Základ pro šťastný vztah je ve spojení se Zdrojem.

49 – 56 let (Štír)
Formování vyšší duchovnosti a moudrosti. Pokud v předchozích letech na sobě duchovně pracoval, je to zralý a vyrovnaný člověk, který jde vědomě svou cestou. Nemá mnoho problémů a dále čistí svou minulost a to včetně minulých životů. Velice transfromativní fáze plná té nejhlubší pravdy k sobě samému.

56 – 63 let (Střelec)
Začíná všechno znovu. Každých sedm let se člověk znovu dotkne stejných věčných otázek a získává na ně stále více odpovědí. Navázání nového vztahu s matkou, změna přístupu k rodičům. Dále se znovu objevuje vzpurný duch, posílení duchovnosti atd. Čerpání ze zkušeností a předávání získaných zkušeností dál. Užívat si života bez zbytečných útrap.

63 – 70 (Kozoroh)
Období stáří. Poslední možnost ve svém životě udělat volbu mezi dobrem a zlem (kde jsem ubližil, kde jsme šel proti sobě). Velmi důležité období, kdy se posouváme vnitřně, duchovně a připravujeme se na přechod do jiných sfér bytí.

70 – 77 (Vodnář)
Vrchol stáří a doba změn a převratů. Možnost osvícení, pochopení…může dojít k velkému prozření. Může dojít také k nemoci, úrazu nebo smrti…což má za následek právě to poslední uvědomění před přechodem do jiné dimenze, taková poslední šance dojít k pochopení.

77 – 84 let (Ryby)
Většina lidí nedožije dál než do tohoto období. Pokud člověk žije dál, pak se cyklus opakuje a nastává o to větší svoboda. Bezpodmínečná láska, propojení s ostatními, již nehledáme rozdíly. Vědomé dožití. Pokud zde nemáme druhý extrém, kdy už je člověk mimo realitu, má chatrné zdraví, nevidí nebo neslyší.

Všechny cykly fungují přesně a spolehlivě, proto važme svoje kroky a rozhodnutí

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *